LEEUWARDEN - Friesland Bank denkt maximaal 7 miljoen euro kwijt te zijn door het omvallen van de DSB Bank. Dat is het gevolg van het zogenoemde depositogarantiestelsel, waarmee gedupeerde DSB-rekeninghouders gecompenseerd worden voor schade.

Een woordvoerster van Friesland Bank bevestigde donderdag berichtgeving hierover in de Leeuwarder Courant.

De Nederlandse Bank (DNB) meldde eerder dat het totale bedrag waarop spaarders onder het depositogarantiestelsel recht hebben ongeveer 3,3 miljard euro is.

Nederlandse banken moeten dat bedrag gezamenlijk ophoesten. Friesland Bank is een relatief kleine bank en betaalt daarom minder dan grotere banken. De Friese bank zal de 7 miljoen euro verwerken in de jaarrekening van 2009.