DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de lage opkomst bij een referendum onder gemeenteambtenaren een bevestiging van het eindbod dat de organisatie als werkgever deed in de cao-onderhandelingen.

De VNG reageerde woensdag op de bekendmaking van de vakbonden, die alle 180.000 gemeenteambtenaren, dus ook de niet-vakbondsleden, gevraagd hadden te stemmen over de uitkomst van onderhandelingen voor een nieuwe cao.

Van hen brachten 32.000 hun stem uit en ruim 96 procent stemde tegen.

De VNG wijst echter op de magere opkomst van 18 procent en concludeert daaruit dat een ''overweldigende meerderheid van werknemers'' de toelichting bij het eindbod van de werkgever begrijpt.

Werkzekerheid

Volgens de VNG kiezen de ambtenaren die niet meededen aan het referendum, voor werkzekerheid boven behoud van koopkracht.

De bonden eisen een loonsverhoging van 1,5 procent, maar de VNG wil niet verder gaan dan een eenmalige uitkering van 1 procent. De bonden willen acties voorbereiden als de VNG de onderhandelingen niet hervat.