DEN HAAG - In het derde kwartaal van dit jaar waren er in Nederland 140.000 banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Dat is de grootste daling in meer dan 25 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Vergeleken met het tweede kwartaal van dit jaar waren er, rekening houdend met seizoensinvloeden, 50.000 banen minder.

Het CBS meldde woensdag ook een economische groei in het derde kwartaal en tekent bij de cijfers aan dat de werkgelegenheid met vertraging reageert op omslagen in de conjunctuur.

Zakelijke dienstverlening

In het derde kwartaal waren er bijna 7,9 miljoen banen en dat zijn er 1,7 procent minder dan een jaar eerder. De grootste daling was te zien in de zakelijke dienstverlening, vooral door vermindering van het aantal uitzendbanen.

In de collectieve sector groeide het aantal banen met 46.000, vooral door een toename in de zorg. Tegenover een groei in de collectieve sector stond dus een veel grotere daling in de marktsector.

Het verlies van het aantal banen werd beperkt door de deeltijd-WW. Werknemers die daaronder vallen, tellen voor hun volledige baan mee.

Variabele beloningen

In vergelijking met het tweede kwartaal kromp het aantal banen met 0,6 procent. Het derde kwartaal van dit jaar was ook het derde achtereenvolgende kwartaal van daling van het aantal banen.

De lonen waren in het derde kwartaal 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Die stijging was minder dan die van het tweede kwartaal, toen de lonen nog 2,6 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De feitelijke loonstijging in het derde kwartaal blijft achter bij de stijging van de CAO-lonen van 2,3 procent. Daarbij speelt een teruggang van variabele beloningen, zoals bonussen en vergoedingen voor overwerk, een rol.