DEN HAAG - De loonstijging in cao's die tot nu toe dit jaar zijn afgesloten, bedraagt gemiddeld 1,1 procent en ligt daarmee ongeveer op het niveau van de inflatie.

Wanneer ook rekening wordt gehouden met eerder gemaakte cao-afspraken komt de gemiddelde loonstijging dit jaar uit op 2,7 procent, tegen ongeveer 3,5 procent in 2008.

Dat blijkt uit de Najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009 die minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet heeft dit voorjaar nog met werkgevers en de vakbeweging op centraal niveau afgesproken dat de lonen gematigd moeten worden wegens de economische crisis.

Bevriezen

Het kabinet ziet het liefst dat de lonen worden bevroren. Als overheidswerkgever heeft het kabinet ook al 3,2 miljard euro aan bezuinigingen ingeboekt voor 2011 door in de publieke sector uit te gaan van de nullijn.

Verder laat de Najaarsrapportage zien dat in ruim twee derde van de cao's afspraken staan over een meer duurzame inzetbaarheid van werknemers, zodat ze langer aan de slag kunnen blijven. Daarbij gaat het om afspraken over scholing.

Ook zijn in ongeveer de helft van de cao's afspraken gemaakt voor het bevorderen van de werkgelegenheid. Deze gaan onder meer over het bemiddelen van met ontslag bedreigde werknemers naar een andere baan, werkervaringsplekken voor werklozen en stageplaatsen voor jongeren.