AMSTERDAM - De vakbonden in de publieke sector vinden dat de gemeenten, provincies en waterschappen het sociaal akkoord dat werkgevers, vakbeweging en kabinet in het voorjaar sloten, aan de laars lappen.

In de cao-onderhandelingen houden de werkgevers, overeenkomstig de lijn van het kabinet, in deze sectoren vast aan de nullijn. Volgens hen is er geen ruimte voor een structurele loonsverhoging. De bonden vinden dat zij daarmee afspraken over koopkrachtbehoud negeren.

De onderhandelingen over de drie cao's liepen één voor één vast. Afgelopen week was dat het geval met het overleg over een nieuwe cao voor de waterschappen vast.

Eerder waren al de onderhandelingen over de cao's voor de gemeenteambtenaren en de ambtenaren van de provincies vastgelopen.

Over tal van onderwerpen konden bonden en werkgevers het eens worden, maar het loon was in alle drie de gevallen het struikelblok. Acties in de diverse sectoren zijn niet uitgesloten.

Ruimte

Voor de 185.000 gemeenteambtenaren eisen de bonden 1,5 procent meer loon. Maar volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is daar geen ruimte voor.

Wel bood de vereniging een eenmalige uitkering van 1 procent aan het einde van het jaar. Op 16 december kunnen de gemeenteambtenaren in een referendum hun mening geven.

Topjaar

Vakbondsbestuurder Ruud Kuin van Abvakabo stelt dat 2009 voor de gemeenten ondanks de crisis een financieel topjaar is geweest.

Kort na het vastlopen van de onderhandelingen in oktober zette Bas Verkerk van de VNG in een interview met Binnenlands Bestuur uiteen dat wanneer het kabinet 35 miljard euro moet bezuinigen, de gemeenten daarvan ook een tik meekrijgen.

"Dan is het redelijk op het gebied van de loonontwikkeling pas op de plaats te maken." Hij noemde het zekerstellen van banen belangrijker dan een loonsverhoging.

Provincies

Ook de provincies vinden een structurele loonsverhoging onverantwoord, omdat die de werkgelegenheid verder onder druk zetten. Het Interprovinciaal Overleg verweet de bonden na het mislukken van het cao-overleg loon boven werk te stellen.

De bonden wijzen erop dat het sociaal akkoord spreekt van zowel werkzekerheid als koopkrachtbehoud.