UTRECHT - Rabobank compenseert de ongeveer 100.000 klanten die in de periode van 1996 tot en met 1 oktober 2000 een OpMaat Hypotheek-C hebben afgesloten.

De bank trekt hier een bedrag van tussen de 50 en 75 miljoen euro voor uit. Dat maakte Rabobank vrijdag bekend.

De bank volgt hiermee de aanbeveling van de Financiële Ombudsman op, die vrijdag naar buiten kwam.

De Ombudsman stelde dat Rabobank klanten niet voldoende heeft geïnformeerd over de werking en de risico's die aan de hypotheekvorm zijn verbonden.

Beeldvorming

Rabobank zegt dat zij bij de verkoop en advisering van de OpMaat Hypotheek correct heeft gehandeld. "De Rabobank realiseert zich dat de beeldvorming inmiddels anders is", aldus de bank.

De Ombudsman oordeelde dat klanten terecht hun beklag hebben gedaan over het feit dat de bank kosten en premies voor een overlijdensrisicoverzekering inhield op het op te bouwen spaargeld, om de hypotheek te zijner tijd te kunnen aflossen. Klanten hebben daardoor minder vermogen opgebouwd dan zij dachten.

Rente

De bank heeft nu toegezegd het spaartegoed aan te zuiveren. De klant krijgt de hierdoor misgelopen rente vergoed. Maar de bank tekent daarbij aan dat de premies en kosten evengoed betaald moeten worden.

Ook kunnen, zoals de Ombudsman voorstelde, klanten gratis hun hypotheek omzetten en kunnen ze daar gratis over geadviseerd worden. De bank zal alle klanten die het betreft benaderen; ze worden begin 2010 geïnformeerd. Klanten die in aanmerking komen voor een vergoeding, krijgen die in 2010.

De Rabobank is ook in gesprek met de Stichting Woekerpolis Claim over de schikking.

Blij

Rabobank zegt bij monde van bestuurslid Piet van Schijndel blij te zijn met de aanbeveling van de Ombudsman. "De boodschap was tweeledig. Enerzijds zijn we naar zijn mening toch te onduidelijk geweest naar onze klanten, daar moeten we wat aan doen.

Anderzijds is duidelijk gemaakt dat de risicopremie wel betaald dient te worden en dat teleurstellingen over het resultaat op beleggingen nu eenmaal het risico van de klant zijn;", aldus Van Schijndel.

Boeterente

Hoewel klanten nu gratis hun OpMaat Hypotheek kunnen omzetten in een andere hypotheek, blijft de boeterente wel bestaan.

"Als je naar een andere hypotheekvorm gaat met een lagere rente geldt die, dus ook nu", zegt Van Schijndel. "Onze klanten hebben nu een oplossing, we gaan het zo gauw mogelijk rechtzetten."