DEN HAAG - Werkgevers moeten hun personeel beter beschermen tegen kunstmatige optische straling. UV-licht, infraroodlicht en laserstraling kunnen huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken. Het kabinet heeft daarom nieuwe regels ingesteld, die ingaan op 27 april 2010.

De regels geven de maxima voor straling aan. De werkgevers dienen zich machines en apparaten aan te meten die overeenkomen met de laatste stand van de techniek.

Ook moeten ze op zoek naar methoden om de blootstelling aan deze vormen van straling helemaal te voorkomen.

In ons land staan mogelijk 130.000 werknemers bloot aan kunstmatige straling, de meesten bij industriële bedrijven.