WASHINGTON - Topman Ben Bernanke van de Fed, het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten, heeft donderdag tijdens een hoorzitting in de Senaat toegegeven dat er fouten zijn gemaakt bij de financiële crisis.

Bernanke, die gaat voor een tweede ambtstermijn en daarvoor waarschijnlijk de toestemming zal krijgen van de Senaat, zei dat er hogere eisen gesteld hadden moeten worden aan het kapitaal en aan de liquiditeit van banken.

Ook had de Fed een betere beheersing van de risico's bij banken moeten afdwingen. ''Ik had niet gerekend op een crisis van deze omvang en ernst'', zei Bernanke.

Hij verdedigde zich niet alleen. Bernanke nam ook stelling voor de onafhankelijke positie van de centrale bank, die los van de politiek een monetair beleid dient te voeren.

Herbenoeming tegenhouden

Senator Jim Bunning toonde zich niet onder de indruk: ''Ik zal er alles aan doen om uw herbenoeming tegen te houden.'' Bernanke kreeg echter steun van senator Chris Dodd, de voorzitter van de senaatscommissie voor bankzaken.