DEN HAAG - Het kabinet neemt verzachtende maatregelen voor gepensioneerden met een jongere partner, die de komende jaren hun AOW-partnertoeslag verliezen en daardoor een beroep moeten doen op de bijstand.

Dat blijkt uit een toelichting die staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) donderdag gaf op het wetsvoorstel om vanaf 2011 de toeslag te schrappen voor AOW'ers met een niet-werkende partner onder de 55 jaar.

Het kabinet wil voorkomen dat mensen die door deze maatregel een beroep moeten doen op de bijstand eerst hun vermogen en hun huis moeten 'opeten', voordat ze een aanvullende uitkering op de AOW krijgen.

Hiervoor wordt tot en met 2014 100 miljoen euro uitgetrokken.

Baan zoeken

Eerder was al besloten om vanaf 2015 de AOW-toeslag helemaal af te schaffen voor 65-plussers met een jongere partner.

Maar om tegenvallers op de begroting weg te werken met de economische crisis is besloten de toeslag voor gepensioneerden met een niet-werkende partner jonger dan 55 jaar al eerder af te schaffen. De redenering is dat 55-minners best een baan kunnen zoeken.

Instroom

De verwachting is dat in 2011 tussen de 7500 en 15.000 mensen met een partner jonger dan 55 jaar in de AOW stromen. Overigens zou een deel van deze groep toch al geen recht hebben op de toeslag wegens eigen inkomsten van de partner.

Ook wordt vanaf 2011 de AOW-partnertoeslag met 6 procent gekort om te bezuinigen. Huishoudens met inkomens tot 20.000 euro per jaar worden uitgezonderd van deze korting.

AOW-gat

Verder geeft Klijnsma uitleg over het wetsvoorstel dat vanaf volgend jaar moet regelen dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) niet alleen meer de AOW uikeert aan 65-plussers, maar indien nodig ook aanvullende bijstand.

Op die manier wordt voorkomen dat gepensioneerden met verschillende instanties te maken hebben. Mensen die tussen hun 15e en 65e jaar niet altijd in Nederland hebben gewoond, hebben vaak te maken met een AOW-gat.

Dit jaar ontvangen ongeveer 36.000 mensen wegens een onvolledige AOW-uitkering bijstand om te voorkomen dat ze onder het sociaal minimum terecht komen. Van deze AOW'ers hebben circa 5500 een partner die jonger is dan 65 jaar.