DEN HAAG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het niet eens met het beeld dat de Nationale ombudsman schetst over haar toezicht op de geestelijke gezondheidszorg.

De ombudsman kan niet op basis van vijf klachten concluderen dat de Inspectie niet naar de burger luistert, stelde de IGZ donderdag.

Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het toezicht van de Inspectie tekortschiet. De IGZ moet vaker onaangekondigd op bezoek gaan bij zorginstellingen, als er klachten zijn.

Wederhoor

Ook concludeert hij dat de IGZ na een inspectiebezoek geen wederhoor pleegt bij de burger die een klacht heeft ingediend.

Bovendien zijn de inspecties in de gevallen die hij onderzocht niet goed toegespitst op de meldingen die de IGZ binnenkreeg.

Zorgvuldig

De IGZ erkent dat in de door de Nationale ombudsman onderzochte zaken niet altijd even zorgvuldig en voortvarend is gehandeld. Maar de Inspectie benadrukt dat er de laatste tijd - dus nadat het merendeel van de vijf zaken speelde - veel is verbeterd.

Zo is er duidelijk beleid over welke meldingen zij onderzoekt en gaat de IGZ ook vaker onaangekondigd bij instellingen langs.