DEN HAAG - Het toezicht op de zorg voor verstandelijk gehandicapten schiet te kort. Dat constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer.

''Mensen die zich zorgen maken over de verzorging van een familielid in een zorginstelling, vinden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onvoldoende gehoor'', stelt de ombudsman donderdag.

De inspectie heeft als taak om toe te zien op de kwaliteit van de gezondheidszorg. Volgens de ombudsman gaat de IGZ te veel uit van de informatie die de zorginstellingen zelf verstrekken.

Klachten

De inspectie zou juist meer moeten luisteren naar klachten en signalen van burgers, vindt de ombudsman. Hij deed deze aanbeveling donderdag aan minister Ab Klink van Volksgezondheid.

De ombudsman kreeg in korte tijd vijf klachten van mensen die zich ernstig zorgen maken over de verzorging van een verstandelijk gehandicapt familielid in een zorginstelling.

Onderzoek

Zij klopten aan bij de IGZ, maar waren niet tevreden over de manier waarop de Inspectie met hun klachten omging.

Deze klachten vormden voor de ombudsman aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de taakopvatting van de Inspectie.

Inspecties

De IGZ moet een manier ontwikkelen om instellingen te beoordelen aan de hand van betrouwbare en objectieve informatie. Daarnaast vindt de ombudsman dat er meer onaangekondigde inspecties moeten zijn.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft al gezegd dat verrassingsbezoeken de overhand moeten krijgen.

Een woordvoerder van het ministerie wijst erop dat de inspectie niet elke individuele klacht behandelt, maar in actie komt bij calamiteiten en structurele tekortkomingen.

Rechten

De minister wil dat cliënten van zorginstellingen gemakkelijker kunnen klagen bij de instelling. Hij heeft dat geregeld in een wet die de rechten van patiënten vastlegt.

Ook is er nu een geschillencommissie in de zorg waar patiënten schadeclaims tot 25.000 euro kunnen neerleggen.