AMSTERDAM - Het aantal WW-uitkeringen is in juni opnieuw gestegen. In mei gebeurde dat voor het eerst na een jarenlange daling. In juni werden er 5 procent meer uitkeringen voor werkloosheid uitgekeerd dan een jaar eerder.

Twee procent van de stijging komt omdat ambtenaren bij werkloosheid nu ook recht op WW hebben. Verder groeit de werkloosheid vooral in de sectoren metaal- en technische bedrijfstakken, groothandel en zakelijke dienstverlening, zo blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de uitvoeringsinstelling voor sociale verzekeringen UWV. Eind juni waren er 167.400 mensen met WW.

Voor het eerst sinds 1996 daalde het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid iets. Maar de UWV verbindt hieraan nog geen conclusies omdat het slechts om de gegevens van een maand gaat. De afgelopen maanden bleek het aantal uitkeringen hier al minder snel te stijgen dan vorig jaar. In juni kwam de stijging tot stilstand en bleef vrijwel gelijk aan het aantal van mei.

WAO

Eind juni waren 974.600 mensen met een uitkering als gevolg van een handicap. In de laatste twaalf maanden waren dat er gemiddeld .900 per maand.

Het aantal uitkeringen voor de Ziektewet was in juni ongeveer de helft minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Maar dat kwam vooral doordat uitkeringsrechten van zwangere vrouwen overgeheveld zijn naar de Wet arbeid en zorg. Verder is het aantal uitkeringen aan flexwerkers (met name zieke uitzendkrachten) verder gedaald omdat er veel minder mensen via een uitzendbureau aan de slag zijn.