DEN BOSCH - Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Wim van de Donk laat komende dagen een reconstructie maken van de feiten die in april en mei hebben geleid tot de spraakmakende aankoop van 32 hectare grond van het bouwbedrijf Heijmans.

Hij heeft dat woensdagavond gezegd in een extra overleg met de fractievoorzitters. De resultaten worden begin volgende week verwacht en zijn eind volgende week onderwerp van een extra vergadering van Provinciale Staten.

Bouwbedrijf Heijmans bood de grond in april aan wegens ernstige financiële problemen door de kredietcrisis.

De Zuidelijke Rekenkamer uitte dinsdag het vermoeden dat de provincie Noord-Brabant zich met de transactie mogelijk schuldig heeft gemaakt aan verboden staatssteun.

Gangbare prijs

De Rekenkamer oordeelde dat de betaalde 9,5 miljoen euro ver boven de gangbare prijs voor agrarische grond ligt.

Een ambtelijk advies voor een externe taxatie met het oog op mogelijk illegale staatssteun volgde Gedeputeerde Staten niet op en bovendien werd Provinciale Staten niet geïnformeerd over de aankoop.

Normaal

Gedeputeerde Staten meent dat het gaat om een normale grondaankoop voor een goede prijs.

De fractie van GroenLinks reageerde woensdag verontwaardigd omdat Provinciale Staten niet op de hoogte waren. Ook andere politieke partijen zijn kritisch over de rol van Gedeputeerde Staten.