DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het kabinet een korting van 11 miljoen euro op het bijstandsbudget dat gemeenten in 2009 krijgen, moet terugdraaien.

Het kabinet is ervan uitgegaan dat gemeenten minder geld aan de bijstand kwijt zijn, omdat gescheiden ouders meer alimentatie moeten betalen voor kinderen. De rechter verhoogde het normbedrag half juli.

De VNG vindt het niet reëel te denken dat dit de gemeenten 11 miljoen aan bijstand scheelt. Het kabinet heeft geen rekening gehouden met extra uitvoeringskosten voor gemeenten.

Ook spreekt het niet vanzelf dat gemeenten dat geld ook kunnen verhalen op de ex-partners van ouders die een bijstandsuitkering hebben, zo schrijft de VNG in een brief aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.