DEN HAAG - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gaat groente en fruit uit landen als Thailand, India en Brazilië gerichter controleren op bestrijdingsmiddelen.

Producten uit die landen bevatten blijkens eerdere onderzoeken vaker te veel bestrijdingsmiddelen.

Groente en fruit uit Nederland, Israël en Zuid-Afrika voldoen vrijwel altijd aan de normen. Producten uit Duitsland en Nieuw-Zeeland overschreden de normen de afgelopen jaren nooit.

De VWA controleert steeksproefsgewijs. Overschrijding van de normen neemt de laatste jaren steeds verder af, zo heeft de dienst vastgesteld.