DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant heeft zich met de aankoop van 32 hectare grond van bouwbedrijf Heijmans mogelijk bezondigd aan verboden staatssteun.

Secretaris Piet de Kroon van de Zuidelijke Rekenkamer heeft dat dinsdag gezegd in toelichting op een onderzoek naar het grondbeleid van de provincie.

De Rekenkamer oordeelt dat de betaalde 9,5 miljoen euro ver boven de gangbare prijs ligt.

Maar het belangrijkste verwijt is dat voormalig CDA-gedeputeerde Paul Rüpp het ambtelijke advies voor een onafhankelijke, externe taxatie met het oog op verboden staatssteun niet opvolgde en bovendien Provinciale Staten niet informeerde over de aankoop.

Kredietcrisis

Bouwbedrijf Heijmans wendde zich in april tot de provincie in verband met ernstige financiële problemen door de kredietcrisis. De schuld van het bedrijf was door tegenvallende resultaten ver opgelopen.

De Rekenkamer meent dat bij de provincie alle alarmbellen moeten gaan rinkelen als een bedrijf met die reden aanklopt, aldus De Kroon.

Grond

Een maand later was de transactie bezegeld en werd de provincie eigenaar van verschillende percelen agrarische grond in verschillende gemeenten in Brabant. Ook de enkele betrokken gemeenten zijn niet op de hoogte gebracht.

De Rekenkamer uit een 'ernstige bedenking', de zwaarste kwalificatie die de organisatie ooit heeft gehanteerd.

Goede deal

Noord-Brabant weerspreekt de aantijgingen. De provincie meent dat er een goede deal is gemaakt en niet te veel is betaald. De risicobeoordeling van de transactie is niet bekendgemaakt vanwege de beursgevoeligheid, aldus de reactie van de provincie.

De Rekenkamer meent dat er geen reden voor geheimzinnigheid was omdat Heijmans zelf in april al in een persbericht de penibele situatie bekendmaakte en aankondigde grond te gaan verkopen.