UTRECHT - Verzekeraar Aegon en bank en verzekeraar SNS Reaal hebben een deel van de verkregen staatssteun terugbetaald.

Bij Aegon gaat het om 1 miljard euro, ofwel een derde van de gehele lening van 3 miljard euro. SNS Reaal heeft 185 miljoen euro afgelost van de 750 miljoen euro die werd geleend.

Dat maakten de concerns dinsdag afzonderlijk van elkaar bekend. Naast de aflossing betaalden de concerns ook verschuldigde rente.

Bij Aegon ging het om een bedrag van 44 miljoen euro, terwijl SNS Reaal 7,5 miljoen euro overmaakte aan de staatskas. Aegon betaalde ook nog een zogenoemde aflospremie van 108 miljoen euro. SNS heeft zo'n premie niet hoeven betalen.

Kapitaalinjectie

SNS heeft ook nog eens aan grootaandeelhouder Stichting Beheer SNS Reaal 65 miljoen euro terugbetaald. SNS Reaal kreeg in november vorig jaar een kapitaalinjectie van de Nederlandse staat van 750 miljoen euro. Van de Stichting Beheer SNS Reaal werd 500 miljoen euro geleend.

SNS Reaal kondigde in september aan een deel van de steun te gaan terugbetalen. Daartoe gaf het concern nieuwe aandelen uit. Aegon maakte in augustus al bekend 1 miljard euro te gaan terugbetalen. Ook de Haagse verzekeraar gaf daarvoor nieuwe aandelen uit.

Kredietcrisis

In Nederland werden drie financiële concerns vorig jaar voorzien van extra geld om ze door de kredietcrisis te loodsen. Behalve Aegon en SNS Reaal moest ook ING aankloppen bij minister Wouter Bos (Financiën).

ING ontving in oktober 2008 10 miljard euro. In januari van dit jaar was nog een steunoperatie nodig bij ING. De overheid stelde zich toen garant voor mogelijke verliezen op risicovolle hypotheken in de Verenigde Staten.

Grote gevolgen

De staatssteun heeft grote gevolgen gehad voor ING. Eurocommissaris Neelie Kroes (Concurrentie) eiste grote veranderingen bij het concern. Zij vindt dat bedrijven die staatssteun ontvangen, een prijs moeten betalen voor hulp, omdat bedrijven die geen steun nodig hebben gehad, anders benadeeld worden.

In oktober maakte ING bekend alle verzekeringsactiviteiten en nog enkele onderdelen in de etage te zetten. Verder werd aangekondigd dat 5 miljard euro van de verkregen steun zal worden terugbetaald.