HUIZEN - Investeringen in de sociale woningbouw komen in gevaar nu de woningcorporaties moeite hebben sociale huurwoningen met winst te verkopen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Volgens het fonds hebben veel corporaties ''de grens van hun financiële kunnen'' bereikt.

Oorzaken zijn onrendabele investeringen in huurwoningen, de beperkte huurinkomsten en een stijging van de organisatiekosten. Veel corporaties moeten bijsturen om op lange termijn hun rekeningen nog te kunnen betalen.

Crisis

Woningbouwverenigingen proberen daarom woningen te verkopen, maar dat blijkt in de huidige economische crisis niet gemakkelijk. Het WSW verwacht bovendien dat de vraag naar corporatiewoningen na een aantal jaren zal afnemen.

Het WSW geeft garanties af voor leningen die corporaties aangaan. Die kunnen daardoor gemakkelijker en tegen gunstiger voorwaarden geld lenen. Het waarborgfonds staat op het moment voor 75 miljard euro aan leningen garant.