AMSTERDAM - De vakbonden hebben met ABN Amro en Fortis Bank Nederland een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan.

De komende drie jaar zullen er bij de integratie van beide banken achtduizend werknemers hun baan verliezen. Het gaat in totaal om 6500 arbeidsplaatsen.

Met de bonden zijn afspraken gemaakt dat met behulp van een breed pakket aan maatregelen zoveel mogelijk werknemers herplaatst worden.

Ook bieden de banken hulp bij het zoeken naar een andere baan buiten het bedrijf, zo hebben de betrokken partijen vrijdag laten weten.

FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en BBV zeggen blij te zijn met de nieuwe overeenkomst, die donderdagavond is gesloten. Ze zullen het akkoord positief voorleggen aan hun leden.

Baan

Door het samengaan van ABN Amro en Fortis zal volgens de bonden ongeveer een kwart van de werknemers bij beide banken hun baan verliezen.

De grootste klappen vallen bij de bankkantoren (2200 banen), de serviceafdelingen (2000 arbeidsplaatsen) en de hoofdkantoren (1000 banen).

Ondersteuning

Het sociaal plan geldt voor de periode 1 maart 2010 tot 1 januari 2013. Volgens de bonden gaan de banken veel meer dan in het verleden vanaf het moment dat banen dreigen te verdwijnen, zorgen voor opleiding, ondersteuning en bemiddeling.

In de eerste plaats wordt gestreefd naar interne herplaatsing. Het sociaal plan voorziet ook in een financiële compensatie als geen nieuw werk kan worden gevonden.

ABN Amro en Fortis Bank Nederland zijn ook blij met het akkoord. "Van werk naar werk staat centraal. Dat is voor ons en ook voor de vakbonden het belangrijkste uitgangspunt", aldus Caroline Princen, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid.