DEN HAAG - Werkgevers worden vanaf 1 januari verplicht zieke werknemers twee jaar lang 70 procent van het laatste loon door te betalen in plaats van één jaar. Pas daarna kan een werknemer in de WAO terechtkomen. De maatregel leidt tot minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en levert bedrijven op den duur een lastenverlichting van 300 miljoen euro per jaar op.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister De Geus van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In grote lijnen werd de inhoud ervan al eerder bekend.

In de meeste CAO's is afgesproken dat zieke werknemers meer krijgen dan de wettelijk verplichte 70 procent van het laatstverdiende loon. Het kabinet wil niet dat dat ook voor het tweede ziektejaar gebeurt.

Werknemers die in het tweede jaar dat ze ziek zijn toch meer dan procent van hun loon ontvangen, komen niet in aanmerking voor een WAO-keuring. Dat betekent dat hun werkgever hen ook in het jaar erop moet blijven doorbetalen.

Tegenover de verplichting voor bedrijven om ziek personeel twee jaar door te betalen in plaats van één jaar, staat een verlaging van de boete die bedrijven moeten betalen als er een personeelslid in de WAO verdwijnt. Per saldo worden bedrijven dan ook niet op kosten gejaagd, aldus het wetsvoorstel.

Omdat de nieuwe aanpak naar verwachting leidt tot een lager ziekteverzuim en een lagere WAO-instroom, is er zelfs sprake van een lastenverlichting. Die bedraagt 100 miljoen in 2004 en loopt later op tot 300 miljoen per jaar.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van de grootscheepse hervorming van de WAO, die het kabinet per 1 januari 2006 wil doorvoeren. De Geus noemt het noodzakelijk dat het parlement het wetsvoorstel nog dit jaar goedkeurt, zodat het op 1 januari 2004 kan ingaan. Op die manier komen in 2006 alleen werknemers in het nieuwe WAO-regime terecht die twee ziektejaren achter de rug hebben.