DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa heeft de regionale energienetbeheerders Westland en Delta Netwerkbedrijf boetes opgelegd.

Volgens de NMa hadden de bedrijven niet alle wettelijke procedures op orde om de risico's ten aanzien van kwaliteit en capaciteit van hun elektriciteits- en gasnetwerken voldoende te beheersen.

Westland krijgt boetes van in totaal 388.000 euro en Delta Netwerkbedrijf van 338.000 euro.

Uit onderzoek van de mededingingswaakhond bleek dat bij beide bedrijven de methode van risicoanalyse niet voldeed aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Gevolgen

Die methode maakt onderdeel uit van het zogeheten kwaliteitsbeheersingssysteem, waarmee zij bedreigingen voor de kwaliteit van het net tijdig kunnen opsporen. Het uitvallen van de netten heeft immers onmiddellijk grote economische en maatschappelijke gevolgen.

Westland heeft boetes gekregen vanwege gebreken in haar risicoanalyse en Delta Netwerkbedrijf voor het niet aanpassen van het controlesysteem aan veranderingen in haar organisatie.