AMSTERDAM - De gemeentelijke heffingen stijgen volgend jaar met twee procent. Vorig jaar was de stijging vijf procent. De rioolheffing stijgt met zes procent en de onroerende zaakbelasting met twee procent.

Dat blijkt uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 102 gemeenten.

De cijfers gaan uit van een eenpersoonshuishouden; voor gezinnen is de stijging 1,8 procent. De stijging ligt hoger dan de verwachte inflatie van één procent.

De stijging van de heffingen valt volgens de vereniging mee, doordat gemeenten zich door de verkiezingen volgend jaar inhouden.

Financiële positie

Gevreesd wordt dat de gemeentelijke heffingen in 2011 sterk zullen oplopen, omdat de gemeenten volgens Vereniging Eigen Huis een 'verslechterde financiële positie' hebben.

In Moerdijk is de stijging met twaalf procent het grootst, tewijl Rijswijkers juist te maken krijgen met de grootste daling van vijf procent.

Eenmalige korting

De gemeente Moerdijk spreekt die cijfers echter tegen. ''Eenpersoonshuishoudens in de gemeente Moerdijk kregen in 2009 een eenmalige korting op de woonlasten van 40 euro, huishoudens bestaande uit meerdere personen kregen een korting van 50 euro.''

''Naar aanleiding van het positieve resultaat van de jaarrekeningen 2007 en 2008 is door de gemeenteraad besloten dat een deel van dat bedrag moest worden teruggegeven aan de inwoners. De raad ziet er nauwlettend op toe dat de gemeentelijke woonlasten niet onnodig omhooggaan.''