VOORBURG - De economie van Nederland is in het tweede kwartaal met 1,2 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het betreft de grootste economische neergang in twintig jaar, zo blijkt uit de tweede raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag heeft bekendgemaakt.

Bekijk video:
Modem / Breedband

De omvang van de negatieve groei valt groter uit dan de achteruitgang van 0,9 procent die het CBS in augustus bij zijn eerste raming had gemeld. Het CBS moest het groeicijfer neerwaarts bijstellen omdat de consumptiedaling van huishoudens sterker was dan het bureau aanvankelijk had gemeld. Ook de lagere groei van de overheidsbestedingen noopte het CBS tot het neerwaarts bijstellen van het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is de totale waarde van alle geproduceerde goederen en diensten.

Verder had de economie in het tweede kwartaal last van een volumedaling van de buitenlandse handel. Ook de investeringen waren lager (3,5 procent) dan in de vergelijkbare driemaandsperiode vorig jaar.

De neergang in het tweede kwartaal ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar kwam uit op 0,6 procent. In januari, februari en maart was de economie met 0,3 procent geslonken tegenover het voorgaande kwartaal. De achteruitgang over het eerste halfjaar ten opzichte van de eerste zes maanden vorig jaar kwam uit op 0,7 procent, aldus het CBS.

Vooral de verminderde bestedingen van huishoudens tikte in het tweede kwartaal van 2003 door. De daling kwam in de tweede CBS-raming uit op 1,4 procent, nadat de rekenmeesters uit Voorburg dit cijfer eerder op 1,2 procent hadden geprikt. Aan duurzame goederen gaven consumenten 3,6 procent minder uit.

De positieve bijdrage die de overheid aan de economie levert, moest het CBS eveneens naar beneden aanpassen. Die kwam in de tweede raming uit op 2,3 procent, waarmee de groei tegenover eerdere kwartaal afvlakt, aldus het CBS. "Met name de stijging bij openbaar bestuur en onderwijs is verminderd. De uitgaven aan zorg daarentegen stijgen onverminderd door." In augustus had het CBS de groei van de overheid nog op 2,5 procent becijferd.