DEN HAAG - In 2025 zal er een tekort zijn van 450.000 zorgmedewerkers. Vooral aan mbo' ers en hbo' ers zal gebrek zijn. Dat heeft het Zorginnovatieplatform, een breed samengestelde groep van deskundigen, donderdag gemeld.

Ze hebben op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid plannen bedacht om het tekort in de zorg op te vangen.

De groep concludeert dat de overheid meer geld zal moeten investeren in het personeelsbeleid voor de zorg, los van de reguliere investeringen die al worden gedaan.

Daarbij moeten ziekenhuizen, inrichtingen en thuiszorginstellingen meer moeite doen om bestaand personeel vast te houden. Zo zouden medewerkers betere mogelijkheden moeten krijgen om hun werktijden aan te passen aan de schooltijden van hun kinderen.

Ook zouden ze meer kansen moeten krijgen om zich bij te scholen en carrière te maken. Natuurlijk moeten ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook creatief zijn in het aantrekken van nieuw personeel, aldus de onderzoekers.