DEN HAAG - Zorg voor meer banen op of net boven het niveau van het wettelijk minimumloon. Dat biedt meer kansen voor de vele honderdduizenden kansarmen die nu nog aan de kant staan en op eigen kracht moeilijk werk kunnen vinden.

Dat zei UWV-voorzitter Joop Linthorst donderdag op een bijeenkomst over kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt van de Sociaal-Economische Raad (SER) en uitkeringsinstantie UWV.

De kwetsbaren zijn bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een bijstandsuitkering en arbeidsgehandicapten.

De groep is heel divers, aldus Linthorst en er is volgens hem dan ook maatwerk nodig.

Geschikt

Maar het helpt volgens hem wanneer er meer laagbetaalde functies komen ''die bij hen passen of waarvoor zij gemakkelijk geschikt gemaakt kunnen worden''.

De lagere schalen in cao's worden volgens hem vaak niet benut.

Minimumloon

''Tot voor kort spraken we van goed sociaal beleid als de werkgever boven het wettelijk minimumloon betaalde'', aldus Linthorst.

''Maar vanuit dit perspectief is dat niet goed. Want dat betekent dat hij kansen heeft laten liggen om banen te creëren waarop kwetsbaren kunnen instromen.''

Koffiejuffrouw

Het gaat om ''echt werk'' benadrukte Linthorst. Veel eenvoudige banen zijn de afgelopen jaren verdwenen, stelde hij. ''Nu doen duurbetaalde mensen dat eenvoudige werk erbij.'' Hij pleit voor terugkeer van functies, zoals de koffiejuffrouw.

Een deel van de groep kwetsbaren kan dan voldoen aan de functie-eisen en in die banen aan de slag. Van het bestaande reïntegratiebudget blijft dan bovendien meer geld over om anderen te begeleiden naar werk.

Werkgevers moeten volgens Linthorst een grotere rol krijgen bij het aan het werk helpen van de kansarmen. Hij is ervan overtuigd dat de bereidheid er bij hen is en hij stelt voor hen een vrij te besteden reïntegratiebudget daarvoor te geven.

Regeling

Voorzitter René Paas van Divosa (vereniging van directeuren van sociale diensten) pleitte op de conferentie voor ''één regeling voor de onderkant van de samenleving''. Zo zijn er nu de bijstand, de Wajong (voor jonggehandicapten) een regeling voor werken met loonkostensubsidie.

Al die regelingen lijken op elkaar en zijn bestemd voor groepen die veel op elkaar lijken. Dat is nodeloos ingewikkeld.

De problemen in de samenleving moeten in samenhang met elkaar worden bekeken'' aldus Paas. ,Er is een knetterhard verband tussen allochtonen, dropouts en grote steden''.

Wijkniveau

''Als wij er niet in slagen op wijkniveau de zaken aan te pakken, ontstaat er een kruitvat. Dan komt er een vertrouwenscrisis die veel heftiger is dan de economische crisis die we nu meemaken",' zo waarschuwde hij.