DEN HAAG - TPG voldoet grotendeels aan de kwaliteitseisen. De brieven worden snel genoeg bezorgd en de postkantoren zijn voldoende verspreid over het land.

Dat concludeert toezichthouder Opta op basis van rapportages van TPG in zijn jaarlijkse controle op de activiteiten van de postbezorger. Losse brieven en partijen brieven moeten in tenminste procent van de gevallen de volgende dag zijn bezorgd. Voor 2002 was dat 95,6 procent.

Spreiding

Ook aan de eisen voor spreiding van postkantoren voldoet TPG. Minimaal 85 procent van de Nederlandse bevolking in dunbevolkte gebieden heeft binnen een straal van vijf kilometer een dienstverleningspunt beschikbaar.