DEN HAAG - Verzekeraar Aegon is na vier kwartalen weer uit de rode cijfers. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 145 miljoen euro. Dit maakte Aegon donderdag bekend.

De winst was hoger dan verwacht. Analisten rekenden gemiddeld op een nettowinst van 108 miljoen euro.

Het resultaat van Aegon werd onder andere gestuwd door een belastingmeevalller van 189 miljoen euro. Zonder deze post had Aegon een nettoverlies geleden van 44 miljoen euro.

De financiële positie van Aegon verbeterde in het kwartaal verder. Inclusief de aandelenemissie van 1 miljard euro die is bestemd voor aflossing van een derde van de ontvangen staatssteun, heeft het concern een kapitaaloverschot van 4,8 miljard euro.

Eerste prioriteit

Financieel topman Jan Nooitgedagt zei in een toelichting dat de terugbetaling van de rest van de staatssteun de eerste prioriteit is. Aegon heeft eerder gezegd dat het een kapitaaloverschot van 1,5 tot 2 miljard euro wil houden.

Na de eerste aflossing aan de staat, zit het concern hier nog ver boven. Dat zou betekenen dat er ruimte is voor meer aflossing, maar Nooitgedagt zei dat Aegon een extra grote buffer wil aanhouden.

Omdat Aegon staatssteun heeft gekregen, heeft het een plan moeten voorleggen aan de Europese Commissie. Nooitgedagt wilde hier weinig over kwijt en zei alleen maar dat het plan laat zien dat Aegon een ''stabiel en gezond bedrijf is.''

Gedwongen

Bank en verzekeraar ING werd onlangs door Brussel gedwongen om zichzelf op te splitsen. Daarbij verkoopt ING de verzekeringsactiviteiten. Gevraagd of Aegon interesse heeft in onderdelen van ING, zei Nooitgedagt dat het bedrijf ''vanzelfsprekend altijd om zich heen kijkt in de markt.''

Aegon zei verder op koers te liggen met zijn kostenbesparingsprogramma. De verzekeraar heeft de doelstelling van 150 miljoen euro aan besparingen voor heel 2009 al gehaald.

De onderliggende winst voor belastingen kwam uit op 351 miljoen euro. Dit was minder dan de 404 miljoen euro in het tweede kwartaal en minder dan de 437 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend.

Aegon wijt deze daling aan lagere koersen op de aandelenmarkten en maatregelen die zijn genomen om de risico's terug te dringen. Ook werd het resultaat negatief beïnvloed door 66 miljoen euro aan eenmalige posten.

Klein deel

Een van deze eenmalige posten was een reservering van 43 miljoen euro voor terugbetaling van te veel betaalde provisies aan Britse klanten. Nooitgedagt zei dat het gaat om producten die Aegon in de jaren tachtig heeft verkocht. Aegon gaf geen precieze cijfers, maar zei dat de teruggave betrekking heeft op een klein deel van het klantenbestand.

Aegon zag de omvang van de afschrijvingen op zijn beleggingen dalen tot 285 miljoen euro, tegen 393 miljoen euro een kwartaal eerder. Het concern hoefde minder af te boeken op de beleggingen die zijn gerelateerd aan de Amerikaanse huizenmarkt.