DEN HAAG - Minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) gaat snoeien in het aantal functies bij de rijksoverheid.

Momenteel bestaan er vijfduizend verschillende functies. De minister wil dat aantal terugbrengen tot vijftig.

De maatregel moet de rijksoverheid flexibeler maken.

''Het is helder dat je de flexibiliteit ontzettend vergroot als je het aantal functies vermindert'', zei Ter Horst woensdag tijdens een overleg met de Tweede Kamer. Een ambtenaar kan zich dan moeilijker verzetten tegen een overplaatsing met het argument dat zijn nieuwe plek binnen de rijksoverheid niet aansluit bij de functie die hij nu vervult.

Ter Horst zal haar voornemen om te snijden in het aantal functies binnenkort bespreken in de ministerraad.