BUSSUM - Europese toezichthouders op banken zijn bijna klaar met het formuleren van nieuwe eisen die gaan gelden voor de financiële sector. Volgende maand wordt het pakket definitief vastgesteld.

Dat heeft Nout Wellink dinsdag gezegd tijdens een symposium met de titel 'kansen na de crisis'. Wellink is voorzitter van het Bazel-Comité, een overlegorgaan van centrale banken dat de eisen formuleert.

''We weten redelijk wat we willen. Nu gaat het erom dat we de parameters bepalen bij het pakket dat we ontwikkelen. Het pakket wordt definitief vastgesteld in december'', aldus Wellink.

Kapitaal

De centrale banken gaan eisen dat banken voortaan meer kapitaal wegzetten als eigen vermogen om tegenvallers te kunnen opvangen. Wat de exacte eisen worden, is nog niet bekend.

Verder willen de toezichthouders dat de kwaliteit van het eigen vermogen goed is en dat de schulden van de bank niet te hoog worden.

Gefaseerd

Wellink zei dat de nieuwe regels voor banken gefaseerd zullen worden ingevoerd, zodat de banken er pas mee te maken krijgen als de crisis voorbij is.

De nieuwe eisen aan banken zijn het directe gevolg van de problemen waarin de financiële sector is beland en wat heeft geleid tot de financiële crisis en recessie.

Veilige banken

Wellink toonde zich geen voorstander van het creëren van 'veilige banken', ofwel banken die zich geheel en al richten op de nutsfunctie.

Hij is van mening dat er beste sprake mag zijn van complexe producten of een complex systeem, als dit dan wel goed bestuurd en gecontroleerd wordt.