DEN HAAG - Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en apothekers komen niet tot stand. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) schrijft dat maandag in een brandbrief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Volgens de KNMP staat kwaliteit niet op de agenda van verzekeraars.

''Ze beconcurreren elkaar uitsluitend op prijs, negeren aanbiedingen van apothekers en bovendien is er geen ruimte voor innovatie.''

Kwaliteit

De KNMP is door die ontwikkelingen bang dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg achteruit gaat en vindt een kostendekkend basistarief noodzakelijk.

Ook minister Ab Klink (Volksgezondheid) is opgeroepen om de NZa een aanwijzing te geven het minimumtarief van 2010 vast te stellen op een kostendekkend niveau.