"De infrastructurele problemen zijn in toenemende mate een bedreiging voor de economie"

AMSTERDAM - De verstopping van het Nederlandse wegennet en de problemen met het treinverkeer vormen een bedreiging voor de productiviteit en de economische groei van Nederland, zo meldt Het Financieele Dagblad

Uit een studie over Nederland door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO

De behoefte aan extra investeringen in de infrastructuur is volgens de Oeso urgent, in het bijzonder in het spoor, om de trajecten tussen woon- en werk en binnenlandse sporen te verbeteren. "Deze zijn in de afgelopen jaren enigszins genegeerd doordat te veel is gefocust op investeringen in de internationale hogesnelheidssporen."

Ook wil de OESO dat Nederland het aantrekkelijker maakt om te gaan werken. Bijna anderhalf miljoen mensen zijn werkloos of zijn arbeidsongeschikt. Vorige week werd er een akkoord bereikt om de instroom van de WAO'ers te beperken. Maar dit akkoord concentreert zich alleen op de nieuwe instroom van WAO'ers, en neemt het huidige aantal WAO'ers voor lief.

/ECONOMIEAantal WAO-uitkeringen weer gestegenSER sluit akkoord over nieuw WAO-stelsel