HOOFDDORP - TNT Post heeft aan zijn medewerkers een nieuw voorstel gedaan waarmee een voorgenomen grote ontslagronde van 11.000 banen grotendeels kan worden voorkomen.

De plannen zijn door TNT per brief verstuurd aan alle medewerkers van TNT Post. Vakbond CNV Publieke Zaak vindt het nieuwe voorstel onder de maat.

Alle ruim 23.000 medewerkers moeten ongeveer 3,5 procent loon inleveren. Als ze daartoe bereid zijn, kan werkgelegenheid worden gered.

Het aantal gedwongen ontslagen kan dan nooit hoger zijn dan duizend banen, zo zei een woordvoerder van TNT zaterdag.

Fors verzet

De eerder aangekondigde reorganisatie bij TNT Post leidde tot fors verzet van medewerkers en vakbonden. De partijen liggen al enige tijd met elkaar in de clinch over de reorganisatie.

TNT zegt dat de ingreep noodzakelijk is omdat het bedrijf minder werk heeft en moet concurreren met bedrijven die lagere lonen betalen.

Vakbonden

In maart kwam TNT Post al met vakbonden overeen dat postbodes en sorteerders de komende jaren 15 procent moesten inleveren op hun brutoloon.

Maar dit akkoord werd in april door leden van de vakbonden naar de prullenmand verwezen. Hierop moesten TNT en de bonden opnieuw naar de onderhandelingstafel.

Salaris

In het nieuwe voorstel van TNT, dat tevens een voorstel is voor een nieuwe cao tot en met december 2012, levert een postbode netto 2,5 tot 3,5 procent in.

Het nettosalaris van zogenoemde teamcoaches en stafmedewerkers zal 3 tot 3,5 procent lager komen te liggen. Een sorteerder gaat 2 tot 3 procent terug.

Het korten van de salarissen gebeurt onder meer door mensen geleidelijk meer te laten betalen voor hun pensioenopbouw en tegemoetkomingen aan mensen voor het werken op zondag te versoberen.

Vakbond CNV

Bestuurder Inge Bakker van vakbond CNV Publieke Zaak vindt het voorstel van TNT ,,onder de maat''. Met de maatregelen wil TNT 125 miljoen euro op arbeidskosten besparen, maar de vakbond wil dat besparingen beperkt blijven tot 75 miljoen euro.

Het voorstel zal toch worden voorgelegd aan de leden, omdat die het laatste woord hebben. CNV geeft leden twee keuzes: arbeidsvoorwaarden inleveren voor behoud van werk of niet inleveren op arbeidsvoorwaarden en dan het risico lopen op gedwongen ontslag.