DEN HAAG - Het kabinet stelt 12,4 miljoen euro beschikbaar voor een project van de Universiteit Wageningen en het bedrijfsleven op het gebied van micro- en nanotechnologie. De provincie Gelderland moet daar de helft van bijdragen.

In het project CAT-AgroFood schaffen de overheid, de Universiteit Wageningen en het bedrijfsleven gezamenlijk kostbare geavanceerde apparatuur aan.

Het bedrijfsleven kan die dan bijvoorbeeld inhuren voor een MRI-scan naar de werking van vezels in de maag. De resultaten zijn bruikbaar voor de ontwikkeling of verbetering van producten.