WASHINGTON - De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in oktober met 190.000 banen afgenomen vergeleken met een maand eerder.

De werkloosheid steeg tot 10,2 procent, het hoogste niveau sinds april 1983. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

Analisten dachten dat de werkgelegenheid, exclusief de landbouwsector, met 175.000 arbeidsplaatsen zou krimpen in oktober.

Er werd gerekend op een werkloosheidspercentage van 9,9 procent.

Banenverlies

Het banenverlies over september werd herzien tot 219.000 van een eerder gemelde 263.000. De werkloosheid bedroeg die maand 9,8 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking.

Het banenverlies over augustus werd bijgesteld tot 154.000 van een oorspronkelijk gerapporteerde 201.000.

Barack Obama

''Dit is een ontnuchterend cijfer'', stelde de Amerikaanse president Barack Obama in een reactie. ''Hoewel we minder banen zijn kwijtgeraakt dan een maand eerder is ons werkloosheidscijfer nu gestegen tot boven de 10 procent. Dit onderstreept hoe groot de economische uitdagingen zijn die voor ons liggen'', aldus de president.

In reactie op het werkloosheidcijfer zei Obama een wet te hebben getekend die werklozen langer recht geeft op een uitkering.

De werkgelegenheid in de VS neemt nu al 22 maanden op rij af. Sinds het begin van de recessie in de VS in december 2007 zijn al meer dan 7,3 miljoen Amerikanen werkloos geraakt.

Bouwsector

In januari van dit jaar piekte het banenverlies in de VS. Die maand gingen 741.000 arbeidsplaatsen verloren.

Ook in oktober gingen in de dienstensector in de VS 61.000 banen verloren en in de verwerkende industrie nam de werkgelegenheid met 129.000 arbeidsplaatsen af. In de bouwsector raakten vorige maand 62.000 werknemers werkloos.

Onderwijs

In het onderwijs en de gezondheidszorg nam het aantal banen met 45.000 toe, terwijl bij de overheid de werkgelegenheid onveranderd bleef.

De gemiddelde werkweek bleef in oktober onveranderd op 33 uur, terwijl het gemiddelde weekloon licht steeg tot iets meer dan 617 dollar (416 euro).