PARIJS - De economieën van de geïndustrialiseerde landen tonen duidelijke tekenen van herstel. In China en de eurozone is zelfs sprake van groei.

Dat constateerde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag op basis van haar index van economische indicatoren.

Die steeg in september voor alle dertig lidstaten van de denktank samen voor het eerst sinds het tweede kwartaal van vorig jaar weer hoger dan 100, een ontwikkeling die wijst op economische groei.

Daarmee hebben alle grote economieën het dieptepunt dat begin dit jaar werd bereikt nu duidelijk achter zich gelaten.

Groei

De index wees in september overtuigend op economische groei in Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië en China.

In Duitsland en Canada was sprake van voorzichtige groei. De economieën van Japan en de Verenigde Staten waren nog iets minder ver, maar toonden wel duidelijke tekenen van herstel.

De OESO riep echter op tot voorzichtigheid. Het herstel van de index kan volgens de economen ook komen omdat de potentiële groei van de grote economieën nu lager wordt ingeschat dan voor de crisis.