DEN HAAG - De aanleg van een spoorverbinding tussen Almere en Amsterdam is nog geen gelopen race.

Het kabinet buigt zich vrijdag over een voorstel voor nader onderzoek naar de haalbaarheid van het miljardenproject, zo is donderdag in welingelichte Haagse kringen vernomen.

Almere is bereid 60.000 woningen bij te bouwen mits er een goede openbaarvervoerverbinding naar Amsterdam komt.

Cruciaal

Wethouder Adri Duivesteijn noemt de aanleg van een hele nieuwe IJmeerlijn, die 4 tot 6 miljard euro zou gaan kosten, cruciaal voor de groei van de gemeente tot de vijfde stad van Nederland met 350.000 inwoners in 2030.

Het kabinet wil naar verluidt echter eerst meer onderzoek naar de voors en tegens van de plannen dat een ''substantiële verbetering'' van de kosten moet opleveren.

Investeringen

Een aantal organisaties, van ANWB, Natuurmonumenten tot Bouwend Nederland en VNO-NCW, adviseerde donderdag nog de investeringen in de stedelijke driehoek Almere-Amsterdam-Utrecht te spreiden, vanwege de risico's en onzekerheden.

Voorzichtigheid en beperkte middelen mogen er echter niet toe leiden dat het ambitieniveau omlaaggaat, staat te lezen in het advies.

ANWB-directeur Guido van Woerkom presenteerde het advies aan de eerstverantwoordelijke ministers Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) en Camiel Eurlings (Verkeer).

De plannen voor Almere voorzien ook in buitendijks bouwen in de richting van Amsterdam, plus het aanpakken van het Markermeer en het IJmeer die moeten uitgroeien tot het Blauwe Hart van de Randstad.