AMSTERDAM - De sociale dienst in Amsterdam heeft in zeven weken tijd een kleine 10.000 mensen opgeroepen voor de MegaBanenMarkt. Iets meer dan de helft, 56 procent, is komen opdagen. Dat is een lichte stijging in vergelijking met voor de kerst, toen 50 procent kwam. Vijfentwintig mensen van hen hebben een baan gevonden, 4400 dossiers zijn nog in behandeling.

Met de MegaBanenMarkt wil de sociale dienst orde op zaken stellen. Alle 40.000 cliënten krijgen een oproep. De dienst licht hun dossiers door en zoekt naar een baan of opleiding voor de uitkeringsgerechtigden.

Veel mensen blijven ook na de tweede oproep per aangetekende brief weg. Van de 2358 cliënten die een aangetekende brief ontvingen, is ongeveer 60 procent niet verschenen. Bij 75 mensen is de uitkering nu definitief stopgezet, 603 hebben een opschorting gekregen.

Directeur A. Jansen van de dienst verwacht uiterlijk eind augustus klaar te zijn. "De MegaBanenMarkt is geslaagd als 5000 mensen afscheid nemen van de dienst. Dat kan zijn werk of beëindiging van een uitkering."

Momenteel roept de dienst vijfhonderd mensen per dag op. Hoeveel er verkeerd zijn opgeroepen, is nog niet duidelijk. Jansen schat het aantal dossiers dat niet klopt op enkele procenten. Zo kwam er eens een vrouw van 76 naar de loods waar de MegaBanenMarkt gehouden wordt. En ruim driehonderd van de aangetekende brieven bleek verkeerd geadresseerd.

Voor sollicitatieworkshops en trainingen heeft de sociale dienst onlangs een contract gesloten met reïntegratiebureau KLIQ Noord West Nederland. Op de MegaBanenMarkt zal het bureau aan zeker zeshonderd mensen trainingen geven en voor tenminste 288 klanten is er een workshop ingekocht.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) tikte de Amsterdamse sociale dienst vorig jaar op de vingers, omdat de dienst te grote achterstanden had, fraude onvoldoende aanpakte en te weinig mensen aan een baan hielp. De sociale dienst spaart kosten noch moeite om zijn aanwijzingen op tijd te volgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft er vertrouwen in en heeft de minister in een brief laten weten dat hij de aan Amsterdam opgelegde strafkorting wel kan intrekken.