DEN HAAG - Door een tipgever is de Belastingdienst honderden Nederlandse zwartspaarders op het spoor gekomen.

Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) schrijft dat zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De spaarders hadden hun geld gestald bij verscheidene banken in Europa. De informatie bevat onder andere de namen, woonplaatsen, rekeningnummers en telefoonnummers van de rekeninghouders.

De Jager is blij dat de fiscus zo een grote slag kan slaan in de aanpak van zwartspaarders. De betrokken belastingplichtigen wordt gevraagd om tekst en uitleg.

Forse boetes

De Jager verwacht dat in veel gevallen een forse boete en naheffing zal volgen. ''Het gaat hier om een groep belastingplichtigen die willens en wetens jarenlang met grote sommen geld de belasting heeft ontdoken'', aldus De Jager.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat het gaat om rekeninghouders die gemiddeld enkele honderdduizenden euro's per rekening hebben.

In sommige gevallen gaat het zelfs om tientallen miljoenen euro's per persoon.

Beloning

De tipgever krijgt een beloning. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door het succes van de actie. Het bedrag is gemaximeerd en kan oplopen tot enkele honderdduizenden euro's.

De bestaande tipgeversregeling is in deze zaak speciaal verruimd. De identiteit van de tipgever wordt niet bekendgemaakt.

Zwartspaarders

De Jager strijdt al langer tegen de zwartspaarders. Sinds begin dit jaar hebben meer dan 3.000 mensen gebruik gemaakt van de inkeerregeling.

Zij gaven aan in totaal ruim 680 miljoen aan vermogen op buitenlandse rekeningen te hebben staan.

Door gebruik te maken van de inkeerregeling voorkomen zij een boete en strafrechtelijke vervolging.