DEN HAAG - In de transportsector is nog geen economisch herstel te ontdekken. Dit blijkt uit de vrijdag gepresenteerde conjunctuurenquête van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Volgens het bericht rijden transportondernemers voor steeds lagere prijzen. In vergelijking met vorig jaar heeft 45 procent van de bedrijven de vrachtprijs dit jaar verlaagd, gedwongen door economische omstandigheden of onder druk van opdrachtgevers.

Ruim 66 procent van de ondernemers had afgelopen kwartaal dan ook een lagere omzet en winst dan vorig jaar.

Ook staan nog altijd veel vrachtauto's stil aan de kant van de weg. Zo'n 43 procent van de bedrijven heeft een overschot aan materieel. Verder geeft 30 procent van de bedrijven aan een overschot aan personeel te hebben.

Winstniveau

Het winstniveau is door deze ontwikkelingen historisch laag, stelt de brancheorganisatie. Gemiddeld draaien de transportbedrijven momenteel met verlies. Voorzitter Alexander Sakkers van TLN: ''De situatie is slecht en de sector bevindt zich nog altijd in zwaar weer''.

De transportorganisatie vreest dat het vrachtprijs- en winstniveau bij een aantrekkende economie zullen achterblijven.

Helaas hebben veel ondernemers de ervaring dat het bedingen van een reële vrachtprijs nog niet zo eenvoudig is, aldus TLN.