BRUSSEL - De Europese Commissie grijpt in bij het koffiecontract van het provinciebestuur van Noord-Holland.

Brussel heeft ontdekt dat de organisatie een openbare aanbesteding heeft gedaan voor specifiek een bepaald keurmerk biologische of fair trade-koffie.

''Deze procedure schaadt de concurrentie en is in strijd met de EU-regels inzake overheidsopdrachten'', meldde de Europese Commissie donderdag.

Boete

Brussel meent dat het provinciebestuur ook andere of vergelijkbare keurmerken of fabrikanten een kans moet geven.

''Een keurmerk is geen geschikt criterium om de economisch meest voordelige aanbieding te selecteren'', aldus de Europese Commissie, die de selectiecriteria van de provincie bovendien te onduidelijk vindt.

Als de Europese Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij de zaak aanhangig maken bij het Europese Hof van Justitie en een boete eisen.