DEN HAAG - De betalingsrekeningen van DSB Bank zijn weer open dus klanten kunnen weer aan hun verplichtingen van lening of hypotheek voldoen. Er kan nog geen geld van eigen DSB-rekeningen worden afgehaald.

De curatoren van de failliete DSB Bank wijzen klanten er deze week op dat het faillissement geen enkele invloed heeft op de verplichtingen.

Door het faillissement waren ook alle automatische incasso's gestopt. Daarom moeten cliënten de eerste betaling nu weer handmatig doen.

Verder komt er een ''grondige analyse'' van het incassobeleid van DSB. Woensdag uitte de Stichting Platform Aandelen Lease (PAL) nog forse kritiek op de 'harde' incassopraktijken van de bank.

Ondergang

DSB-klanten met een betalingsachterstand zouden onder grote druk worden gezet door incassobedrijven om hun schuld terug te betalen.

Het Steunfonds Probleemhypotheken stelde dat deze praktijken moeten stoppen.

Donderdag bleek verder dat een commissie van vier onafhankelijke deskundigen de ondergang van DSB gaat onderzoeken.

Toezichtsregels

Voorzitter is professor Michiel Scheltema, oud-D66-staatssecretaris. Verder zijn er de leden professor Edgar du Perron, professor Kees Koedijk en registeraccountant Leo Graafsma.

Het viertal heeft de taak te kijken naar de gang van zaken bij het faillissement van DSB, het optreden van (oud-)bestuurders van de bank en de handelwijze van de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook moet de commissie de rol van het ministerie van Financiën bekijken en de toezichtsregels.

Hernieuwd oordeel

Daarnaast kijken DNB en AFM nog apart naar oud-bestuurders en voormalige commissarissen van DSB die nu nog een belangrijke rol in de financiële sector spelen, zoals topman Gerrit Zalm van de combinatie ABN Amro en Fortis en Ed Nijpels van pensioenfonds ABP.

De toezichthouders geven op verzoek van minister Wouter Bos (Financiën) een ''hernieuwd oordeel'' over de betrouwbaarheid en deskundigheid van de voormalige DSB'ers.

Geheim

Hun oordeel blijft geheim, zodat Bos Scheltema heeft gevraagd het werk van de toezichthouders te beoordelen.

CDA en VVD vinden het onverteerbaar dat de resultaten van de onderzoeken op z'n vroegst eind van het jaar bekend zijn en dat zo bestuurders als Zalm en Nijpels lang blijven 'bungelen'. Ze willen Bos daarover volgende week in een debat aan de tand voelen.