RIJSWIJK - De vakbonden en werkgevers in de Metaal&Techniek hebben overeenstemming bereikt over een ''onorthodoxe'' cao.

Daarin is gekozen voor een aanpak om vooral volgend jaar de kosten voor ondernemingen laag te houden en toch de koopkracht van werknemers te handhaven, aldus Jan Berghuis van FNV Bondgenoten donderdag.

De 400.000 werknemers in de sector krijgen in 2010 in plaats van een loonsverhoging 3,5 extra vrije dagen. Werkgevers kunnen die vrije dagen inroosteren op momenten dat er geen werk is.

Individuele werkgevers kunnen in overleg met de werknemers ervoor kiezen om in plaats van deze ''crisisbestrijdingsdagen'' een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het jaarsalaris te betalen. In februari 2011 krijgen de werknemers een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. ''Zo wordt de koopkracht toch beschermd'', aldus Berghuis.

Historisch

Hep van Luunen, onderhandelaar van de federatie van werkgevers in de metaal en techniek FWM, sprak van ''een heel mooi resultaat.'' Berghuis noemde het zelfs een ''historisch akkoord''.

In de cao, die loopt tot 31 maart 2011, zijn ook afspraken gemaakt over opleidingen en het creëren van leerwerkplekken voor 16- en 17-jarigen. Dat is belangrijk omdat in de toekomst jongeren hard nodig zijn, aldus Van Luunen.''We proberen op dit moment overtollige vaklieden te behouden voor de sector door ze bijvoorbeeld als leermeester in te zetten.''

Loon

Volgend jaar oktober bekijken werkgevers en vakbonden of de vernieuwende afspraken in de cao moeten worden voortgezet. Als het economisch heel slecht gaat, zou dan bijvoorbeeld opnieuw kunnen worden gekozen voor crisisbestrijdingsdagen in plaats van meer loon. ''De loonsverhoging per februari 2011 staat, tenzij....'', aldus Berghuis.

Zowel de FWM als de vakbonden moeten het akkoord nog voorleggen aan hun leden. Bovag, die ook is aangesloten bij de FWM, heeft donderdag al laten weten moeite te hebben met de afspraken. De Bovag is qua lonen voor de nullijn, aldus een woordvoerder. Berghuis denkt dat de vakbondsleden het een goed akkoord vinden.