AMSTERDAM - TNT nv start een bodemprocedure tegen toezichthouder Opta, omdat het post-en expressbedrijf het niet eens is met de gegevens die TNT Post van de Opta moet aanleveren.

TNT Post is door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als 'universele postdienstverlener', de plicht van TNT om zes dagen per week in het hele land post te bezorgen en op te halen.

De Opta zegt informatie over kosten van de afzonderlijke postvervoerdiensten nodig te hebben om vanwege de Nieuwe Postwet de starttarieven van de universele postdienst te kunnen vaststellen.

Postwet

"Wij interpreteren de postwet anders en willen dat een breder college van rechters dieper op de zaak ingaat", zegt woordvoerder Ernst Moeksis van TNT tegenover Dow Jones Nieuwsdienst.

Het bedrijf heeft al wel gegevens aangeleverd, maar volgens de Opta is dat onvoldoende. De Opta stelt volgens Moeksis "een open vraag", waardoor het niet duidelijk is welke gegevens de toezichthouder precies wil hebben. "Als we iets aanleveren, blijkt het vervolgens niet voldoende te zijn."

Concreet

De Opta is het daar niet mee eens. "De rechter heeft tweemaal aangeven dat ons verzoek voldoende concreet is", aldus woordvoerster Cynthia Heijne van de Opta.

De toezichthouder heeft daarom geëist uiterlijk vrijdag de gegevens te ontvangen, op straffe van een dwangsom van EUR5 miljoen. Eerder werd al een dwangsom van EUR1 miljoen opgelegd.

Principieel

"We hopen er vandaag nog uit te komen met de Opta, maar we sturen sowieso aan op een bodemprocedure. We hebben sommige gegevens onder protest aangeleverd en hebben er principiële bezwaren tegen dat de Opta ze heeft opgevraagd", zegt Moeksis.