AMSTERDAM - Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het plan van minister Dekker (VROM) om zogenaamde scheefwoners aan te pakken. Dit zijn mensen die in verhouding tot hun inkomen te weinig huur betalen voor een woning. De minister is van mening dat scheefwoners ten onrechte sociale huurwoningen bezet houden, aldus de Volkskrant maandag.

Door het toestaan van forse huurverhogingen moeten deze mensen een prikkel krijgen om te verhuizen. PvdA en CDA menen echter dat er nauwelijks alternatieve woningen beschikbaar zijn. Een huurverhoging zal dan ook alleen maar leiden tot een lastenverzwaring, denken zij.

Als de scheefwoners wel verhuizen, zal dat zelfs tegenovergesteld werken. Door het vertrek van de hogere inkomens verloederen de slechte stadswijken nog verder.