DEN BOSCH - De komende belastingaangifte gaat het midden- en kleinbedrijf miljoenen euro's extra kosten. Dat komt omdat bij belastingconsulenten software ontbreekt waarmee ze de aangifte in guldens kunnen doen. Het omrekenen neemt zoveel tijd in beslag dat dat de 200.000 kleinere ondernemers een totale schadepost van 12 miljoen euro oplevert.

Tot die stelling komt de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit jaar moet voor het eerst de aangifte worden gedaan volgens het nieuwe belastingstelsel dat op 1 januari 2001 is ingevoerd. Deskundigen verwachten alleen al om die reden problemen. Verder dreigt de invoering van de euro voor extra verwarring te zorgen.

De aanstichter van de problemen onder de ondernemers is de Belastingdienst, schetst NOAB-woordvoerder K. Peeters. De dienst gaf vorig jaar de ontwikkelaars van software voor belastingconsulenten opdracht een nieuw elektronisch formulier te ontwikkelen (het zogeheten Q-biljet) dat alleen in euro's kan worden ingevuld.

"Maar de administratie van onze klanten is voor het overgrote deel nog in guldens", stelt Peeters vast. Volgens de NOAB neemt het omrekenen al gauw een uur extra in beslag. "Tegen een uurtarief van 60 euro, en dan doen we nog voorzichtig aan, zit je al gauw op een schade van 12 miljoen euro."

Van de software-ontwikkelaars heeft alleen Elsevier een gulden- en euroversie van het Q-biljet ontwikkeld, aldus Peeters. Concurrenten zoals Wolters Kluwer, AFAS en Unit 4 bieden alleen een euro-uitvoering aan.

De problemen doen zich volgens de NOAB voor bij de zogeheten IB-ondernemingen (vennootschappen onder firma, kleine zelfstandigen). Die categorie omvat bijna 45 procent van de in totaal 450.000 bedrijven in Nederland. De NOAB verzorgt de aangifte voor zo'n 80.000 ondernemers.

Door de extra tijd die elke klant zal vragen, denkt de NOAB de verwerking van alle aangiftes niet op tijd af te kunnen krijgen. "Wij hebben hiervoor niet voldoende mensen. Wij worden dan ook stuitergek." De NOAB heeft inmiddels in een aangetekende brief bij Financiën aan de bel getrokken. Op eerdere e-mails reageerde het ministerie niet.