DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) is niet van plan extra maatregelen te nemen om mensen te helpen die die door de crisis werkloos zijn geworden. De SP en GroenLinks drongen daar dinsdag op aan in de Tweede Kamer.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelt dat in 2010 van honderdvijftigduizend mensen de WW-uitkering stopt, ruim een verdubbeling in vergelijking met 2008. De duur van het recht op WW is in 2006 verkort.

Ulenbelt wil dat de minister de WW-uitkering een jaar langer laat doorlopen tijdens de crisis. Donner peinst daar niet over. Volgens Donner is al genoeg in gang gezet om mensen aan het werk te houden.

Hij wees op de deeltijd-WW en de ondersteuning voor mensen met een werkloosheidsuitkering bij het vinden van ander werk. Daarvoor zijn speciale centra opgezet, die volgens Donner effectief zijn.

Ook benadrukte hij dat niet alle mensen vanuit de WW naar de bijstand stromen. Velen krijgen weer werk of gaan een opleiding volgen, aldus Donner.