DEN HAAG - Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) weerspreekt dat Nederland 16 miljard euro aan winstbelasting misloopt bij multinationals.

Berekeningen hierover van de Universiteit Utrecht gaan er vanuit dat grote concerns ook belasting zouden moeten betalen over de winst van hun dochterbedrijven in het buitenland. Maar een dergelijke belastingmaatregel zou de concurrentiepositie van Nederland enorm aantasten, aldus De Jager.

Extra opbrengst

Het invoeren van winstbelasting voor buitenlandse dochters raakt het bedrijfsleven en de werkgelegenheid in Nederland zo hard, dat ''het naar alle waarschijnlijkheid geen extra opbrengst zou opleveren''.

Dat heeft De Jager dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven. Die had uitleg gevraagd over een uitzending van het tv-programma Zembla, waarin professor Geerten Michielse becijferde dat Nederland 16 miljard euro extra aan belastingen kan ophalen bij internationale concerns die in Nederland zijn gevestigd.

Uitwijken

Voor die extra opbrengst zouden in het buitenland behaalde winsten in Nederland nogmaals moeten worden belast. De Jager waarschuwt dat na zo'n ingreep hoofdkantoren van grote concerns zullen uitwijken naar andere landen. Dat leidt tot een daling van belastinginkomsten.

De staatssecretaris benadrukt dat internationale bedrijven gewoon belasting moeten betalen over hun activiteiten in Nederland.

Wel loopt Nederland jaarlijks 1 à 2 miljard euro mis door een regeling in de vennootschapsbelasting die flinke ruimte biedt voor renteaftrek.

De Jager werkt aan een wetsvoorstel om die aftrekpost in te perken. Dat moet ertoe leiden dat er minder licht zit tussen de belastingdruk voor internationale concerns en middelgrote en kleine bedrijven in Nederland.