AMSTERDAM – Uitzondering op het rookverbod leidt volgens driekwart van de café-eigenaren tot oneerlijke concurrentie. Dat blijkt uit onderzoek van TNS-NIPO onder 450 café-eigenaren.

Tweederde vreest bovendien voor omzetverlies als in cafés zonder personeel wel gerookt mag worden.

Het rookverbod in horecazaken zonder personeel is deze zomer door de rechter niet rechtsgeldig verklaard.

Eénmanszaak

Sindsdien wordt er door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) niet langer in éénmanszaken gecontroleerd of er wordt gerookt.

Volgens de autoriteit wordt als gevolg daarvan in toenemende mate weer in de kleine horeca gerookt.

Ontslaan

Horeca-ondernemers met personeelsleden zijn niet positief over de uitzonderingspositie van de kleine café's.

Uit het onderzoek van TNS-NIPO blijkt dat 43% van de middelgrote cafés (met 1 of 2 medewerkers) overweegt om personeel te ontslaan en weer een eenmanskroeg te worden. Op deze manier willen ze de rookwet omzeilen.

Minister Klink

Minister Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft aangekondigd de wet zodanig te willen aanpassen dat een algeheel rookverbod in de horeca weer mogelijk wordt. Ook KWF Kankerbestrijding ondersteunt dit streven.

De kankerbestrijding, die de opdracht gaf om het onderzoek uit te voeren, is voorstander van een eenduidig rookverbod in de hele horeca.

Het creëren van uitzonderingsposities leidt tot verwarring, handhavingsproblemen en afkalving van het draagvlak voor een rookvrije horeca. Zo stelt de KWF Kankerbestrijding.