DEN HAAG - De ondernemingen die zijn gevestigd op bedrijvenpark Schiphol-Rijk stellen schadeclaims van ruim 1 miljard euro in het vooruitzicht als minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) goedkeuring geeft aan uitbreidingsplannen voor de luchthaven Schiphol.

Advocaat René Rensing van het Haagse advocatenkantoor Ekelmans & Meijer heeft berichtgeving hierover in Het Financieele Dagblad maandag bevestigd.

De advocaat van bedrijvencoöperatie Park Schiphol-Rijk en Forward Business Parks roept de minister in twee afzonderlijke brieven op af te zien van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee hij ruimte voor een tweede Kaagbaan kan afdwingen.

De bedrijven vinden het onredelijk dat ze 'een groot economisch nadeel ondervinden' van zo'n reservering, terwijl Schiphol zelf buiten schot blijft.

Tweede Kaagbaan

De aanleg van een tweede Kaagbaan zou pas na 2020 spelen, maar een aanwijzing voor de nieuwe start- en landingsbaan betekent voor het bedrijvenpark onzekerheid over de verdere ontwikkeling.

Bedrijven zullen niet meer willen investeren in het gebied, en bij aanleg van de tweede Kaagbaan zullen bedrijven moeten wijken, aldus Rensing.

Als minister Eurlings tot een aanwijzing besluit, eisen Park Schiphol-Rijk en Forward Business Parks schadevergoedingen van respectievelijk 906 miljoen euro en 155 miljoen euro.

In strijd met wet

Volgens raadsman Rensing is een algemene maatregel van bestuur in strijd met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Zo'n besluit is alleen mogelijk als door een onverwachte of ongewenste ontwikkeling het bestemmingsplan op korte termijn moet worden aangepast. En daar is geen sprake van, aldus Rensing.

Schiphol vindt uitbreiding van de luchthaven noodzakelijk om ook voor de toekomst voldoende capaciteit te hebben tijdens piekuren. Maar uitbreiding van de luchthaven staat al enige tijd ter discussie omdat het aantal vliegbewegingen sinds 2000 stagneert.