AMSTERDAM - Binnen de vakcentrale FNV rijst weerzin tegen het voorstel van FNV-voorzitter Agnes Jongerius om te praten met de Partij voor de Vrijheid (PVV) over een mogelijk gezamenlijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.

Afdeling Amstel-Kennemerland van ambtenarenbond AbvaKabo wil de positie van Jongerius ter discussie stellen, als zij geen afstand neemt van haar uitspraken.

In een email aan alle andere regionale afdelingen van de AbvaKabo FNV en aan de leden van het bondsbestuur vraagt Amstel-Kennemerland steun voor het bijeenroepen van een speciale bondsvergadering van AbvaKabo.

Op deze Bondsraad zou onder meer moeten worden besloten om in de Federatieraad van de FNV, waar alle aangesloten bonden inzitten, voor te stellen het voorzitterschap van Jongerius te ontnemen. Als daar onvoldoende animo voor is, zou AbvaKabo de vakcentrale moeten verlaten, vindt de afdeling.

PVV

''Met een club als de PVV praat je niet'', aldus secretaris Peter de Pagter van de afdeling Amstel-Kennemerland van de AbvaKabo. ''Het is een racistische organisatie''

Jongerius zei zaterdag in een interview in de Volkskrant dat ze ''graag met de PVV in gesprek gaat'' als medestanders in het verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd.

Ze zei echter ook dat de oplossing van de PVV voor de AOW-verhoging - een migrantenstop en alle moslims het land uit - ''absoluut niet de onze is''.

Respons

De Pagter had zondag nog geen reacties op de oproep van zijn afdeling. ''Maar het is zondagmiddag, morgen in de loop van de dag verwacht ik respons''. De afdeling wil ook dat de Abvakabo de PVV op een lijst zet met organisaties waarvan het lidmaatschap of het uitdragen van het gedachtengoed onverenigbaar is met het lidmaatschap van de AbvaKabo.

''Daar is al eerder over gesproken, maar het is er niet van gekomen omdat de PVV eigenlijk geen partij is'', aldus De Pagter.

Lidmaatschap

Ook bij leden van andere bonden blijken de ideeën van Jongerius verzet op te wekken. Op verschillende websites kondigen leden van de FNV aan hun lidmaatschap te zullen opzeggen naar aanleiding van de uitspraken van de voorzitter.

Maar er zijn ook mensen die juist aankondigen zich aan te melden als nieuw lid van de FNV, als de vakcentrale toenadering zoekt tot de PVV.

Gesprek

Een voorlichter van de vakcentrale benadrukte zondag dat Jongerius het uitdrukkelijk heeft gehad over een gesprek met de PVV. Hij zei geschrokken te zijn van het feit dat media dit vervolgens hebben gepresenteerd alsof de FNV bereid zou zijn om met de PVV samen te werken.

''De FNV is een democratische organisatie en wij willen niemand uitsluiten, ook de PVV niet.''